Mom & co.

Hoe combineer je zorg en werk in het ouderschap?

Het was net na nieuwjaar. We reden naar Mom & co voor de opname van een podcast over gelijkwaardig ouderschap. Ik herinnerde me de wensen die ik kreeg en gaf voor het nieuwe jaar: ‘een gelukkig nieuwjaar’ of ‘een gezond nieuwjaar’. Ik dacht aan wat we daarmee uitspreken; dat we gezondheid en geluk blijkbaar het allerbelangrijkst vinden. Niemand die je een rijk of efficient nieuwjaar wenste. Toch pakken we dat in de praktijk heel anders aan. Why? Een gastblog van Kleine Zaken (zie onderaan).

Zorg is belangrijk in het ouderschap.

Een poosje geleden keek ik de documentaire ‘Waarom werken vrouwen niet’. Een belangrijke boodschap uit de docu was: Vrouwen van Nederland, denk aan je financiële onafhankelijkheid.  Het is echter een halve boodschap. Want het werk dat gedaan moet worden voor dat gezonde en gelukkige leven, bestaat niet alleen uit betaald werk. Het bestaat ook uit zorgen voor elkaar. Niet alleen omdat we allemaal soms zorg nodig hebben, maar ook omdat zorgen voor een ander ons gelukkig maakt. Het zorgt voor verbinding, liefde en veiligheid. Onderzoek laat dan ook zien dat ouders het liefst betaald werk en zorg willen combineren.

We maken zorg in het ouderschap niet belangrijk.

Een van de redenen hiervoor is dat zorgen voor een kleine baby – bijvoorbeeld – ondergewaardeerd wordt. Dat zie je aan beroepen in de zorg die te weinig verdienen, en bij ouders die veel ‘alleen’ met de kinderen thuis zitten. Vraag het een ouder en deze zal antwoorden vermoeider te zijn na een dag met de kinderen, dan na een dag op werk. Het is naast heel mooi, ook vaak monotoon werk. Het is werk van de lange adem. Luier na luier – en duploblok na duploblok – wordt gedaan zonder directe beloning. Bij betaalde werksituaties is er meer uitdaging én (financiele) beloning

Moeder pakken vaak de zorgrol op.

Moeders komen vaak automatisch in de zorgrol terecht. De basis hiervoor wordt al tijdens het geboorteverlof gelegd. De moeder heeft verlof, de vaders (of partners) moeten al snel weer aan het werk, waardoor moeders haast in de zorgrol worden gedwongen. Gelukkig hebben de partners sinds dit jaar de keuze om twee maanden gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof op te nemen. Dat is geweldig, maar nog steeds een keuze.

Hoe verdeel jij de zorg in jullie gezin?

We weten dat van alle stellen die aangeven zorgtaken en betaald werk gelijk te willen verdelen, dit maar de helft lukt. Het wordt iets gemakkelijker als je goed voorbereid bent en je verwachtingen bespreekt: Hoe gaan wij zijn als ouders? Wie gaat er welke taken op zich nemen in het gezin? Hoe blijven we naast ouders ook partners? 

We weten dat nieuwe ouders het eerste jaar meer ruzie hebben. Het zijn ‘tropenjaren’. Even moeilijke als prachtige jaren. Met een goede voorbereiding – ook op de tijd ná de geboorte – kan je als gezin bewustere keuzes maken die rekening houden met ieders behoeften. Dat betekent onder andere dat je afwegingen in de taakverdeling binnen jullie gezin moet maken. Een gelijkwaardige verdeling van taken betekent niet dat alle taken 50/50 verdeeld moeten worden. Het betekent dat jullie kijken naar welke verdeling van zorg en betaald werk het beste past binnen jullie gezin. Los van of je vader of moeder bent. Maar mét kennis van de effecten die het op jullie heeft.

Je nieuwe baan in de zorg

Als je dit leest en in verwachting bent, of al ouder bent van een kind, zowel moeders als vaders. We willen je van harte feliciteren met je nieuwe baan in de zorg.

Over de auteur:

Met Kleine Zaken, Grote Taken geven wij cursussen aan ouders en aanstaande ouders met het thema gelijkwaardig ouderschap overal in verweven. Waarom? Omdat het ouderschap alles op scherp zet. Dat is de reden dat zo veel ouders met jonge kinderen uit elkaar gaan. Maar het is óók een kans de dingen inderdaad scherper te zien en ons onder andere af te vragen: waarom waarderen we de dingen die we zo belangrijk vinden niet wat meer? 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign in

Send Message

My favorites