Mom & co.

Algemene voorwaarden

  • Home
  • Algemene voorwaarden

Wie zijn we:

Ons site adres is: https://momenco.nl. Lees op de pagina ‘over ons‘ alles over wie we zijn.

Verwerking persoonsgegevens:

Door het respectieve hokje aan te vinken, stemmen de deelnemers in met het verwerken en verzamelen van hun persoonlijke gegevens.  Volgens de betrokken wetgeving wordt de persoonlijke informatie van de klant geregistreerd en opgeslagen in de database die exclusief door Mom & co wordt beheerd. Klanten aanvaarden dat hun gegevens door Mom & co worden opgeslagen, verwerkt en verstuurd. De persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt om het goede verloop van de aankoop te waarborgen en Mom & co in staat te stellen haar verplichtingen in verband met de wedstrijd na te komen. 

De gegevens van klanten worden beveiligd opgeslagen en verwerkt door Mom & co ter vergemakkelijking van het invullen van webformulieren. 
Klanten die hun expliciete toestemming hebben gegeven om commerciële berichten te ontvangen, kunnen zich hiervoor te allen tijde uitschrijven door op de overeenkomstige link te klikken in de door Mom & co uitgegeven emails. Mom & co garandeert dat persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden anders dan aan Mom & co verbonden ondernemingen. Iedere klant beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn/haar gegevens. Ze hebben tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens binnen het betrokken kader indien er ernstige en legitieme redenen toe zijn.
Voor informatie of vragen die verband houden met de privacy of gegevensbescherming, neemt u contact op via info@momenco.nl

Wijzigen cursusdata

Mom & co behoudt zich altijd het recht om een cursus te annuleren of verplaatsen. In elk geval zal Mom & co hier zo snel, volledig en correct mogelijk over communiceren. 

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

 

Met wie we je gegevens delen

Je gegevens worden alleen gedeeld met de docent indien relevant, en worden na de cursus verwijdert.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt een formulier ingevuld, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit is exclusief alle gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Inloggen

Send Message

My favorites