fbpx

Algemene voorwaarden cursus Mom & co – Positive Practice

1. Algemeen
1.1 De algemene cursusvoorwaarden zijn van toepassing op de zwangerschapscursussen van Mom & co – Positive Practice.
1.2 Onder docent wordt verstaan de docent werkzaam bij Mom & co.
1.3 Onder cursist wordt verstaan de zwangere vrouw en haar partner. Onder partner wordt verstaan de persoon die de zwangere ondersteunt tijdens de geboorte.
1.4 De zwangerschapscursus van Mom & co een cursus ter voorbereiding op de geboorte.

2. De cursus
2.1 Op www.momenco.nl staan de cursusvormen, cursusdata en tijden. Deze data zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Bij onvoldoende aanmeldingen, minder dan 3 stellen, zal de cursusdata verplaatst worden. Indien hier sprake van is krijgt de cursist hierover bericht. De cursist kan er dan ook voor kiezen de cursus op een andere locatie te volgen.
2.2 Wanneer de cursist geen bericht ontvangt gaat de cursus door op de afgesproken data.

3. Inschrijving
3.1 Inschrijving voor de cursus gebeurt via het boekingssysteem op de website www.momenco.nl
3.2 Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt en wanneer een groep vol is, kan deze niet meer geboekt worden.
3.3 Wanneer een cursusgroep vol is, kan de cursist op de reservelijst geplaatst worden voor die groep. Indien een andere groep passend is voor de cursist kan zij zich daar op inschrijven en bij uitval van iemand uit de eerste groepskeuze, krijgt de cursist hier bericht van.

4. Correspondentie
4.1 Correspondentie verloopt via email. Bij wijziging van e-mailadres, dit graag zo spoedig mogelijk doorgeven per email via info@momenco.nl

4.2 Wanneer een cursist een les op de geplande cursusdatum niet kan bijwonen, kan deze niet bij een andere groep ingehaald worden.

4.3 Wanneer de cursist een les op de geplande cursusdatum niet kan bijwonen, ontvangt de cursist op aanvraag een pdf bestand met de hand-out van de presentatie en video’s van de online cursus thuis gestuurd. Indien gewenst kan hier nadien middels telefoon of zoom contact over zijn, of na de volgende les met de docent extra tijd ingepland worden hier vragen over te beantwoorden. De cursist kan geen cursusgeld terugkrijgen voor niet gevolgde lessen.

4.4 Wanneer de cursist niet fysiek aanwezig kan zijn, door klachten zoals zoals bijvoorbeeld harde buiken of klachten gerelateerd aan Covid-19. Dan kan de les digitaal gevolgd worden middels het programma Zoom op hetzelfde tijdstip, live in de geplande groepsles.

4.5 Nieuwsbrief en formulieren
Er is een nieuwsbrief om de cursist te informeren over onderwerpen relevant voor hen, en producten en/of diensten van Mom & co. Het e-mailadres van de cursist wordt toegevoegd aan de lijst. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee de cursist zich kan afmelden voor de nieuwsbrief.

Als de cursist een contactformulier of andere formulieren op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en correcte afhandeling van het bericht of e-mail.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Mom & co, of de docent werkzaam bij Mom & co, is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen welke door de cursist naar de cursus worden meegenomen, dan wel schade of letsel dat ontstaat tijdens of na het volgen van de cursus.
5.2 Medische conditie van de cursist. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is. Mom & co is niet verantwoordelijk voor eventuele ongemakken of aandoeningen veroorzaakt door de medische conditie van de cursist.

7. Betaling
7.1 Na aanmelding en betaling via de webshop ontvangt de cursist een ontvangstbevestiging. Aanmelden verplicht tot betalen. Wanneer er sprake is van vergoeding kan via info@momenco.nl een factuur/ bewijs van deelname voor de verzekering aanvragen, na het afronden van de cursus.
7.2 Als het voor de cursist een probleem is het volledige bedrag in één keer te betalen dan kan deze contact opnemen met info@momenco.nl om mogelijkheden van gespreide betaling te bespreken.
7.3 Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt (deels) de kosten van de cursus. De hoogte van deze vergoeding kan variëren per zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars vergoeden nadat de cursus volledig is afgerond. Informeer bij je zorgverzekeraar naar de polisvoorwaarden. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de vergoeding bij de zorgverzekeraar ligt bij de cursist.

8. Annulering door de cursist
8.1 Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus dient zij Mom & co hiervan direct op de hoogte te brengen. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de cursus wordt € 25,- administratiekosten gerekend. Dit wordt in mindering gebracht op het betaalde cursusgeld. Het resterende bedrag wordt geretourneerd. Vanaf vier weken tot drie weken voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusbedrag verschuldigd. Daarna is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Volledige restitutie van het cursusgeld kan enkel geschieden wanneer één van onderstaande uitzonderingen het geval is:

  • Indien de cursist prematuur (voor 37 wkn zwangerschap) bevalt vóór de start van de eerste cursusdag.
  • Wanneer de cursist om medische redenen aan haar als persoon, niet deel kan nemen aan de cursus en er geen mogelijkheid is om middels zoom de les op afstand bij te wonen (het tonen van een verklaring van de arts/verloskundige is verplicht).
  • Wanneer een andere cursist de plek inneemt voor de start van de cursus (dit kan dus soms vlak voor de start van de cursus pas duidelijk zijn).

9. Annulering door Mom & co.
9.1 Mom & co behoudt zich het recht voor om de cursus te annuleren of op te schuiven bij onvoldoende inschrijvingen of in geval van overmacht. De cursist wordt hierover uiteraard bericht. Het eventueel betaalde cursusgeld kan in dit geval worden geretourneerd, of in overleg in depot worden gehouden voor een opvolgende cursusperiode.
9.2 Mocht een les niet doorgaan door ziekte van de docent of andere overmacht, dan zorgt Mom & co dat de les op een ander tijdstip plaats vindt. Mom & co zal zich ten allen tijde inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus alsnog te volgen, op een andere locatie, tijdstip of bij een andere docent.

9.3 Mocht een cursist de cursus op een andere locatie, tijdstip of bij een andere docent niet in kunnen halen, dan krijgt de cursist video’s van de online cursus thuis gestuurd en kan indien gewenst hier nadien middels telefoon of zoom contact over zijn.

10. Vertrouwelijkheid
10.1 De docent zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

11. Tarieven
11.1 De tarieven van de cursus zijn te vinden op de website www.momenco.nl. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de vergoeding bij de zorgverzekeraar ligt bij de cursist.

12. Klachten
12.1 Een cursist kan een klacht per e-mail indienen bij Mom & co: info@momenco.nl
12.2 Een klacht wordt altijd binnen 14 dagen behandeld.

13 Covid-19 maatregelen.

13.1 Mom & co volgt nauwgezet de richtlijnen van het RIVM.

13.2 Mocht het, vanwege Covid-19 maatregelen vanuit het RIVM, niet mogelijk zijn om de groepen fysiek te laten plaatsvinden, dan zal de cursus via Zoom plaatsvinden met dezelfde groepen, docenten en tijden. Als extra geven we onze online cursus cadeau (t.w.v 199,-) die volledig in eigen tijd te volgen is tot 9 maanden na ontvangst.

13.3 Wanneer de cursus niet fysiek door kan gaan door de richtlijnen van het RIVM, heeft Mom & co hier geen inspraak in en is het overmacht voor Mom & co. Mom & co hoeft dus geen restitutie te betalen aan de cursist.

13.3 Wanneer een cursist vanwege de Covd-19 maatregelen niet in staat is fysiek op locatie de les te volgen, zal de les via zoom alsnog vanuit huis gevolgd worden. Er wordt een handout van de presentatie en een uitnodiging voor zoom gestuurd voorafgaand aan de les. Indien er nog extra contact nodig is, zal dit met de desbetreffende docent afgesproken worden op initiatief van de cursist.

13.4 Bij de welkomstmail voorafgaand aan de cursus krijgen alle aanstaande cursisten een pdf met daarin de Covid-19 maatregelen:

Het verzoek aan de cursisten is:

  1. Thuis te blijven bij (milde) klachten (niezen, keelpijn, hoesten, smaakverlies of koorts.
  2. Thuis te blijven indien ze recent in een hoog risico gebied zijn geweest.
  3. Thuis te blijven indien ze een huishouden delen met iemand die zorgt voor een  corona patiënt of iemand die zelf geïnfecteerd is..
  4. Bij binnenkomst het verzoek eerst de handen 20 seconden met water en zeep te  wassen. 

Voor de docenten van Mom & co gelden uiteraard dezelfde voorwaarden.
Wij zorgen ervoor dat de ruimte extra goed gereinigd en gelucht is voor de start van de cursus. Denk aan het desinfecteren van veelvuldig aangeraakte oppervlaktes (deurklinken, kranen, lichtknopjes en spoelbak op toilet, trapleuning, deurknop cursusruimte). Ramen laten we zoveel mogelijk open staan. Wij bereiden de ruimte zo voor dat er minimaal 1,5 meter afstand tussen de stellen is.

Tijdens de cursus:

  1. Zullen we elkaar geen handen schudden of aanraken.
  2. Houden we 1,5 meter afstand.
  3. Niezen en hoesten in de ellebogen.

 

Vastgesteld door Mom & co – Positive Practice, laatste aanpassing sept 2020.